Bernie goes Drupal 8

Beste Drupallers,

Drupal Compact: elke dag komen er modules bij die Drupal 8 compatibel zijn. Dit betekent dat de nieuwe cursus nu volop gaat voor een volledige Drupal 8. Ik heb goede hoop dat de meest complexe modules klaar zullen zijn tegen dat we deze onderwerpen aansnijden. Voor de eerste 10 lessen zitten we nu al goed. Tegen april kan er al heel wat gebeuren...(reeds enkele inschrijvingen)

Drupal8.support: heeft reeds tal van besprekingen. Verrassend wijken die soms compleet af van de Drupal 7 versies. Zo is de laatste bijdrage: de crop module (bijsnijden) in de 8 versie, totaal anders qua aanpak dan vroeger.

Drupal Café: ook het nieuwe Drupal Café met als onderwerp: one page themes is een Drupal 8, maar is ook bruikbaar in de 7. (inschrijven via mail mogelijk)

Drupal8.support op Facebook: er is een nieuwe Facebookpagina gemaakt. Hier zullen soms tweetalige post geplaatst worden om het internationaal karakter van de drupal8.support site te beklemtonen.

Drupal.academy: tenslotte is er een nieuwe site gemaakt waar de lesinhouden zullen te zien zijn van de leerstof die reeds werd overgezet. Ik ben nu bezig met een project met nieuwe oefeningen voor de nieuwe Drupal Compact cursus.

Inderdaad... Bernie goes Drupal 8...