Drupal 1

Bestanden

In dit gedeelte leren we werken met bestanden en de voorstelling er van.

We beginnen met een soort verkenner van de bestanden. elFinder is een third party module waarbij je hun plugin in de map libraries/elfinder moet stoppen. Eénmaal dit gebeurd is, heb je een mooie interface. Je kunt zelfs afbeeldingen resizen online. Test maar eens uit. Belangrjk is dat je weet dat de map sites/default/files getoond wordt met alle bestanden en mappen. Zaken die je op een andere plaats opslaat zijn niet zichtbaar.

Je kunt ook meervoudig uploaden via dit systeem. Dit geeft mogelijkheden... als je nu een artikel maakt waarbij je telkens met IMCE moet uploaden, dan kan je met dit systeem de afbeeldingen eerst op je server zetten en dan via IMCE kiezen, zonder dat je telkens moet uploaden. Dit gaat sneller.

Een tweede module die door mij geselecteerd werd, is de filebrowser module. Het maakt een overzichtje aan van de bestanden: Het staat bij inhoud.

De filebrowser module maakt ook dat je een inhoudstype bijkrijgt waarmee je in een door jou gekozen map bestanden (bvb een fotoreeks) onderbrengt. Dit is zeer praktisch. Het inhoudstype is zichtbaar, maar toont niet veel meer dan een veld beschrijving. Achter de schermen is er wel een mooie interface aangemaakt.

Als je inhoud toevoegt van het type directory file krijg je deze mogelijkheden:

De weergave in tabelvorm ziet er zo uit. Let op dit ziet er uit als een view, maar het is een node!!!

Er bestaat ook een mogelijkheid om te hernoemen, verwijderen,... Ook de grid of roostervoorstelling is instelbaar. Als je de rechten goed zet kunnen dus ook anderen uploaden. Deze module heeft niet de mogelijkheid om meervoudig up te loaden. Ondergetekende heeft daar echter iets op gevonden. Als je een map aanmaakt in de files map, dan kan je de elFinder module gebruiken om eerst al je bestanden aan te brengen. Daarna zitten ze mooi in je file directory.

Heb je dus een fotoreeks van je vakantie die je wilt tonen, Uploaden vie elFinder in de map naar keuze. Tonen via een node van het type directory listing. Bij inhoud krijg je zo iets:

Bovenstaande methode gebruik je als je bvb een fotoreportage wil delen met anderen. Als je echter bestanden wil tonen en delen per node, moet je het veldtype bestanden nemen. Er wordt dan een link naar het bestand in de weergave getoond. Wil je nog meer dan kan je de google doc viewer installeren. Deze toont dan de pdf's, doc, excelbestanden online. Hieronder een PDF en een Worddocument.

 

Tenslotte wil ik nog een view tonen die ik gemaakt heb, met bestanden. Het geeft een overzicht per node welke bestanden van het type afbeelding ik gebruikt heb.

Met dit zicht achter de schermen kan je dit namaken..Het mimetype bij een node is leeg, bij bestanden niet. Zo filter je de bestanden er uit.

 

 

 

Views Deel 1

Vergelijking Hosting

Een vergelijking maken is moeilijk en tijdsgebonden. Dit is dus onder groot voorbehoud.. .Controleer voor de recente informatie bij de hostings zelf. Prijzen zijn ook zonder BTW én zonder opstartkosten. Meestal is dit een tiental Euro. Deze vergelijking is beperkt ot mijn persoonlijke ervaringen. Elke hosting is door mij uitgetest. Ze is dus niet volledig.

Versio

De goedkoopste. Draait op Nederlandse servers met Belgische IP adressen. Voor 0.50 €/maand heb je een pakket dat Drupal aan kan. Zelfs met een preïnstalled Drupal.

Wat de domeinnamen betreft zijn ze onklopbaar. Een .be moet normaal gezien ongeveer 10 euro kosten. Ze maken promotie voor de .eu voor 0.49 euro!

Beoordeling... als je voor een huis en tuingebruiker een hosting wil... ik hou je niet tegen. Het is een shared hosting. Dat wil zeggen dat 's avonds gans Nederland en België op dezelfde servers zit, net omdat dit de goedkoopste is. Wat tot witte schermen leidt in de les. Toegegeven...Ik zet verschillende Drupals op één server, wat natuurlijk niet ideaal is. Support is onbestaande...

One.com

Duurder maar al beter. Goede support. Slechts één database. Als je maar één nodig hebt is dit geen probleem.

 

De domeinnamen zijn hier eigenlijk normaal van prijs. Je mag natuurlijk niet met Versio vergelijken. Niet te begrijpen dat die Nederlanders de .be aan de helft van de prijs kunnen aanbieden.

Giga serving

Kleinschalige hosting. Goede en persoonlijke support. Weer ietsje duurder.

Ook de domeinnamen stijgen...

Futureweb

Mijn meest recente try-out. Goede en persoonlijke support. Ik heb de indruk dat dit bedrijf wel zijn best wil doen om aan onze Drupal eisen te voldoen.

Domeinnamen:

Combell

als je niet naar de prijs moet kijken... ik ben zeer tevreden over deze hosting. Stukken duurder dan de rest welliswaar. De site van de school draait er op. Door het feit dat het duur is hebben ze ook servers die minder bezet zijn. Ze zijn snel en betrouwbaar. Voor de huis-en tuingebruiker is dit niet nodig. Voor een site met mogelijks 1000 bezoekers per dag, wel.

de namen...nog een geluk dat ze in promotie zijn..

Eindbeschouwing:

Bij Combell betaal je voor een .eu 34 € (indien geen promotie). Bij Versio is dit 0.49€ (ok normaal 4 €). Leg dit maar eens uit? Voor de hostings is dit ongeveer het zelfde. De goedkope slibben dicht 's avonds door de traffic die ze niet aan kunnen.

Ik zou op dit ogenblik Futureweb aanraden. Mijn eerst tests zijn positief. 30 euro /jaar. Eerste jaar komt er nog 12 euro opstart bij... vind ik redelijk.

 

 

 

 

Project vierde les

In deze vierde les gaan we aandacht schenken aan afbeeldingen en de manier waarop we ze voorstellen. We zijn al in staat om een afbeeldingstijl in te stellen, maar als er meerdere afbeeldingen in een veld voorkomen zijn er wel mooiere manieren om dit te presenteren. We gaan gebruik maken van Colorbox en Juicebox om de afbeeldingen voor te stellen en van een multiupload mogelijkheid om de verschillende foto's tegelijkertijd op onze server te brengen. Tevens gaan we een soort verkenner voor onze afbeeldingen installeren (Media) om van daaruit beter onze afbeeldingen beheren.

We komen ook voor de eerste keer in contact met modules die 'third party' zijn. Dit wil zeggen dat er na installatie ook nog via een FTP programma (vb Filezilla) extra mappen en bestanden moeten worden op de server gebracht worden.

We installeren eerst Multiupload field en Multiupload widget. We kunnen hiermee meerdere afbeeldingen tegelijkertijd in een veld aanbrengen. Installeer en activeer.

Maak nu een inhoudstype 'recepties' met een body en een afbeeldingsveld (zet op meerdere afbeeldingen)

Vanaf nu kan je met CTRL of met SHIFT, meerdere bestanden selecteren en uploaden. (ze moeten wel in een veld zitten. Via IMCE gaat dit niet). Voeg een tweetal recepties toe en maak met views een overzichtje en een menulink.

Nu gaan we de colorbox installeren.

Als ik wil inschakelen wordt ik tegengehouden door de melding dat er iets ontbreekt. Libraries. Ok.

Ik installeer en activeer. Nu moet ik nog de software gaan halen. De colorbox leidt mij naar deze site.

Deze inhoud moet ik unzippen en in een juiste map deponeren. Ik moet zelf nog sommige mappen aanmaken. Het moet dus in de map sites/all/libraries/colorbox komen. Als deze laatste map niet aanwezig is, moet je die aanmaken.

Vanaf nu kan ik bij de inhoudstypes, hier artikel. Het afbeeldingsveld instellen als Colorbox.

Ik kan zelf bepalen hoe groot de getoonde afbeelding en hoe groot de popup moet worden.

Het resultaat:

Installeer nu de module 'Media'. Je ziet dat er nu bij inhoud dit verschijnt:

Wat resulteert in: (soms moet je een beetje waxchten tot de cache bijgewerkt werd.)

Via deze interface kan je de bestanden beheren (verwijderen, bijwerken,..)

Maak nu een nieuw inhoudstype aan: 'feesten', gelijkaardig aan 'recepties' qua input.

Installeer juicebox. En laad de third party bestanden en mappen op.

Het geeft een mooi beeld van de afbeeldingen. Merk ook de mogelijkheden op om te vergroten enz..

Na installatie moet je eerst hun gerief in de libraries steken. Lees dit eerst...

Ik vertaal...

1. Libraries hebben we al.

2. Ga naar hun site en pak uit.

3. Gebruik enkel de map jbcore en zet die over via FTP. (kijk in welke map)

4. Activeer

Het resultaat:

Dan pas activeren. Als je dat eerst had gedaan moet je de cash flushen. Je kunt ook de flash kussen, maar dat helpt niet.

Nu kan je de galerij bij de weergave instellen:

Later gaan we nog andere galerijen voorstellen..

Nu je kunt werken met FTP kan je ook je afbeeldingen vervangen in de map van het best responsive theme. Doe dit thuis... Het zal toch regenen deze week. Let op dat je in je eigen map bezig bent!

Project derde les

Wij hebben in de vorige lessen kennis gemaakt met de inhoudstypes 'Basic' en 'Article'. Deze inhoudstypes worden meegeleverd als voorbeeld bij de installatie van Drupal.

Basic hebben we gebruikt om een welkomspagina te maken. Het heeft enkel een body om tekst en desnoods enkele afbeeldingen tussen de tekst weer te geven. Article leek ons geschikt om enkele gerechten te publiceren. Het inhoudstype heeft een afbeelding, een body en tags.

We herhalen in een oefening nog eens deze twee inhoudstypes. Maak inhoud aan die een soort geschiedenis van de zaak weergeeft, alsook twee artikels die gaan over onze prijzen die we in de loop der jaren hebben gekregen. Welke inhoudstypes passen het best bij deze inhoud? Motiveer je antwoord.

Nu gaan we zelf een inhoudstype aanmaken en velden instellen. We kiezen als voorbeeld in ons traiteur project om ons aanbod aan kazen voor te stellen. Bekijk dit voorbeeld. Welke velden heb je nodig?

Vooraleer je een inhoudstype maakt moet je eerst nadenken welke taxonomietermen je gebruikt. De wijze waarom we vorige les te werk zijn gegaan is niet echt professioneel. Taxonomietermen leg je best vooraf eerst vast in 'woordenlijsten'.

Maak de woordenlijsten aan zoals hier boven. Vul ze met allemaal met enkele termen:

We stellen het inhoudstype qua input als volgt voor:

Merk op dat ik telkens een andere widget (=manier van ingeven bvb een keuzelijst, keuzerondjes, tekstvak,..) neem voor de taxonomieterm.

Bij de output hebben we voor de standaard weergeve (=full versie):

en voor de teaser neem ik deze instelling:

Vooralleer we inhoud gaan toevoegen, gaan we eerst het probleem van die URL's aanpakken. Tot hiertoe moesten we per artikel telkens een alias geven aan onze URL. We installeren Pathauto (en Token) om dit probleem op te lossen. Modules installeren doe je net zoals thema's. Normaal gezien zou pathauto bij elke Drupal moeten geïnstalleerd worden. Ik heb dit echter niet gedaan om je ook eens een module te leren installeren. Ik heb ook een module geïnstalleerd die de vertalingen gaat opzoeken en telkens de vertaling ook mee installeert... Ze kunnen me niet genoeg betalen..

Bij de instelling zet je dit best zo. De URL wordt dan sitenaam/inhoudstype/titel. Meer moet dat niet zijn. Token is de module die je in staat stelt om zo algemene patronen te gebruiken.

Als je geen aliassen had gegeven kan je via massaal bijweken, alle niet ingevulde aliassen automatisch genereren:

Voeg een viertal kazen als inhoud toe. Nu gaan we een overzicht maken van een type dat we nog niet gezien hebben. We maken gebruik van Drupal views (=overzichten).

Alles van een inhoudstype kan je weergeven.

Als je een menulink wil kan je dit instellen. We houden het overzicth op de teaser versie. Later komen we nog uitvoerig terug op Views.

 

Maak nu een ander inhoudstype aan 'wijnen'. Ik laat de keuze van de velden aan jou over. Een voorbeeld:

Voeg een aantal wijnen toe aan de inhoud. Maak weer een overzicth met Views en zorg voor een menulink.

We hebben nu 2 inhoudstype aangemaakt en we hebben er inhoud aan toegevoegd. De URL's werden automatisch via een alias, Google vriendelijk gemaakt.

Kunnen we ook inhoudstypes combineren. Bijvoorbeeld... laat ons bij elke kaas een aangepaste wijn voorstellen, die dan als keuzelijst te voorschijn komt.

Vooraleer we dit kunne moeten we eerst de module 'entity references' installeren. De is afhankelijk van Entity API en Chaos tools (dit laatste werd reeds door mij geïnstalleerd)

Het geeft bij de velden een nieuwe mogelijkheid:

Je stelt in wat voor inhoudstype je wilt gebruiken. Hier willen we de wijnen tevoorschijn brengen.

Het combineren van inhoudstypes is een krachtig wapen. Hier kiezen we een wijnsoort bij onze kaas, maar het kon evengoed een personeelslid zijn met zijn coördinator of een bewoner met zijn straat. In dit laatste geval neem je beter een taxonomieterm. Waarom? Wanneer ga je taxonomietermen nemen in een keuzelijst en wanneer genereer je een lijst vanuit een inhoudstype.... De moeilijste vraag tot hier toe...

Drupal 1 herhalingsles deel 3

We gaan verder met ons project 'IMMO'. We hebben reeds 2 inhoudstypes: huizen en medewerkers, met een beetje inhoud. Omdat het een opdracht is, toon ik niet alles...

We gaan nog een inhoudstype bijmaken 'Facturen'. De status toont betaald of niet betaald.

 

Het is nu de bedoeling dat we dit maken:

Als je klikt op de figuur openen alle figuren zich via de Colorbox. Let ook op de CSS. Gebruik relaties voor de verkoper.

Een kijkje achter de schermen moet je op weg helpen.

Dit is de bijlage die onderaan wordt getoond:

Project tweede les

We gaan in deze les de begrippen, velden, taxonomietermen, inhoudtype,.. inoefenen. Echter niet zonder eerst een nieuwe thema te installeren. Kwestie van oefening.

Zet je site naar het thema ‘Best Responsive’. Je krijgt niet zoals bij Marinelli de mogelijkheid om vanuit de instellingen van het thema, om de afbeeldingen te wijzigen. We zullen later zien hoe je dit wel kunt. Onder zoek of inderdaad de site nu responsive en adaptive is.

Maak vier artikels aan van het type ‘Article’ met gerechten. Voeg een foto toe en wat tekst (vb uit Wikipedia) Denk ook na over de trefwoorden (tag of taxonomieterm) die je bij de gerechten gaat gebruiken. (vb vis, vlees) Gebruik ook telkens het trefwoord ‘gerechten’.

Kies je trefwoorden

Ga nu naar de instellingen van het inhoudstype 'Article'

Zet de mogelijkheid om te reageren af. Kies daarvoor het tabblad bewerken. Waarvoor dienen de anderen?

Verwijder de auteur en datum.

Klik op de tags en maak een menustructuur aan die deze trefwoorden als overzicht weergeeft.

Schaal en snij de teaser afbeeldingen bij tot een vierkant van 200 x 200 px. Roteer 5° en zet de achtergrond grijs.

Maak dat bij het inhoudstype ‘Article’ de volgorde van input gelijk is aan die van output (weergave).

Maak dat bij de standaard weergave, bij het klikken op de afbeelding,  de afbeelding verschijnt.

Zorg dat er bij minstens één gerecht een totaal andere tekst wordt getoond bij de teaser.

 

Pagina's