Les 14

Rechten per gebruiker

We kunnen reeds via de toegangsrechten, bepalen wie wat kan doen op onze Drupal site. Deze instellingen zijn telkens per inhoudstype. Soms kan het nuttig zijn om ook per node de rechten in te stellen. We werken volgende case uit.

Onze fotoclub heeft een rol leden, met Piet en Joris als voorbeeld. In een inhoudstype 'Lidgelden' hebben ze elk een node. Als admin houden we hier bij wie wat betaald heeft voor een bepaald jaar. Het is evident dat de leden enkel hun eigen pagina kunnen inkijken en niet die van de anderen. Met Node Access User reference kunnen we dit instellen. Ook maken we een menulink aan 'Lidgelden', die enkel voor de rol 'leden' zichtbaar is. Dit doen we met Menu item visibility.

Er is ook een veld 'kwotering' die we gebruiken als indicatie of het lid tijdig betaald of niet. Het is niet de bedoeling dat de leden dit kunnen zien. Via de Field Permission module kan je nu ook op veldniveau rechten toekennen.

Het komt er op neer dat je dus in Drupal op inhoudstype, node en zelfs per veld kunt bepalen wie wat ziet of beheert. Hieronder is Joris ingelogd. De link 'lidgelden' is zichtbaar en hij kan zijn historiek bekijken.

Dezelde inhoud wordt voor de admin zo voorgesteld: (merk het veld kwotering op)

Gerelateerde inhoud

Dat we met Reference het éne inhoudstype kunnen koppelen aan het andere, weten we al. Een toepassing van Node reference (references) en Node reference URL widget is, dat je deze koppeling via de URL meegeeft.

We werken volgende case uit:

Als club hebben we activiteiten. vb een BBQ. Bij deze activiteit komt er een knop 'inschrijven' zichtbaar. Als een persoon nu inschrijft dan weet Drupal dat dit voor de BBQ is. Dezelfde knop bij de activteit 'bezoek aan de tentoonstelling' zou automatisch de inschrijving daaraan koppelen. Wordt veel gebruikt. Denk maar aan een immo site waar je info wilt over een bepaald pand. De admin weet over welk pand het gaat zonder dat de beozker dit nog eens heeft moeten invullen.