Les 15

Deze les gaat over het verkennen van distributies. Een restaurant, webshop, B&B, vereninging,... Kies maar...

Ook gaan we onze site optimaliseren. Ik verwijs hier naar de theorie omdat dit zaken zijn die moeilijk voor te stellen zijn.