Bestanden

Leseenheid

In dit gedeelte leren we werken met bestanden en de voorstelling er van.

We beginnen met een soort verkenner van de bestanden. elFinder is een third party module waarbij je hun plugin in de map libraries/elfinder moet stoppen. Eénmaal dit gebeurd is, heb je een mooie interface. Je kunt zelfs afbeeldingen resizen online. Test maar eens uit. Belangrjk is dat je weet dat de map sites/default/files getoond wordt met alle bestanden en mappen. Zaken die je op een andere plaats opslaat zijn niet zichtbaar.

Je kunt ook meervoudig uploaden via dit systeem. Dit geeft mogelijkheden... als je nu een artikel maakt waarbij je telkens met IMCE moet uploaden, dan kan je met dit systeem de afbeeldingen eerst op je server zetten en dan via IMCE kiezen, zonder dat je telkens moet uploaden. Dit gaat sneller.

Een tweede module die door mij geselecteerd werd, is de filebrowser module. Het maakt een overzichtje aan van de bestanden: Het staat bij inhoud.

De filebrowser module maakt ook dat je een inhoudstype bijkrijgt waarmee je in een door jou gekozen map bestanden (bvb een fotoreeks) onderbrengt. Dit is zeer praktisch. Het inhoudstype is zichtbaar, maar toont niet veel meer dan een veld beschrijving. Achter de schermen is er wel een mooie interface aangemaakt.

Als je inhoud toevoegt van het type directory file krijg je deze mogelijkheden:

De weergave in tabelvorm ziet er zo uit. Let op dit ziet er uit als een view, maar het is een node!!!

Er bestaat ook een mogelijkheid om te hernoemen, verwijderen,... Ook de grid of roostervoorstelling is instelbaar. Als je de rechten goed zet kunnen dus ook anderen uploaden. Deze module heeft niet de mogelijkheid om meervoudig up te loaden. Ondergetekende heeft daar echter iets op gevonden. Als je een map aanmaakt in de files map, dan kan je de elFinder module gebruiken om eerst al je bestanden aan te brengen. Daarna zitten ze mooi in je file directory.

Heb je dus een fotoreeks van je vakantie die je wilt tonen, Uploaden vie elFinder in de map naar keuze. Tonen via een node van het type directory listing. Bij inhoud krijg je zo iets:

Bovenstaande methode gebruik je als je bvb een fotoreportage wil delen met anderen. Als je echter bestanden wil tonen en delen per node, moet je het veldtype bestanden nemen. Er wordt dan een link naar het bestand in de weergave getoond. Wil je nog meer dan kan je de google doc viewer installeren. Deze toont dan de pdf's, doc, excelbestanden online. Hieronder een PDF en een Worddocument.

 

Tenslotte wil ik nog een view tonen die ik gemaakt heb, met bestanden. Het geeft een overzicht per node welke bestanden van het type afbeelding ik gebruikt heb.

Met dit zicht achter de schermen kan je dit namaken..Het mimetype bij een node is leeg, bij bestanden niet. Zo filter je de bestanden er uit.