Context

Leseenheid

Nodig

Moeilijkheidsgraad

2

Context is een module die het uizicht van je site overneemt van de core instellingen. Je kunt met blokken een plaats toewijzen en voorwaarden instellen qua wel of niet tonen van een blok. Via blokken kan je ook in de core menu's instellen. Al vlug wordt de zaak echter onoverzichtelijk en soms zijn er specifieke zaken die je niet met de core kunt. Context heeft daar een oplossing voor.

We installeren. Dat context zorgt er voor dat je het uiterlijk van je site volgens een tijdsregeling kunt aanpassen...Enkel de vertaling laat ik ongeactiveerd staan.

Context werkt met voorwaarden en acties. Een beetje zoals Rules. Je ziet dat je dus ook al naar gelang de gebruiker van uitzicht kunt switchen...

We gaan iets intstellen voor het inhoudstype cursussen

Nu gaan we het uitzicht bepalen. Je ziet alle blokken en daarnaast zie je alle items die instelbaar zijn.

We selecteren een blokje..

en zetten het navigatiemenu ook in de eerste zijbalk.

Het resultaat.

Je kunt ook gebieden uitsluiten van weergave. De blokken in de core en die van context komen inderdaad nu samen. Mijn ervaring is echter dat je beter de blokken in de core uitschakelt.

Zelfs de CSS injector is instelbaar.

Nu gaan we op een view de blokken instellen:

 

een beetje van alles:

Het resultaat:

Ook heb ik op de voorpagina een extra menu gezet. Dit doe je door de voorwaarde path te gebruiken en <front> in te stellen.

Conclusie. Context wordt enorm veel gebruikt (meer dan een miljoen geregistreerde websites maken er gebruik van. Schakel alle blokken uit en begin met context. Je kunt trouwens een algemen sitecontext instellen en daar dan van afwijken. Context blijkt ook sneller te zijn dan de blokken in de core. Telkens een pagina wordt geladen overloopt de php alle blokken van de core en kijkt of ze werden toegewezen. Bij context is dit een ander systeem, heb ik op de fora gelezen..