Features

Leseenheid

Nodig

Moeilijkheidsgraad

5

Features

Deze module heeft moeilijkheidsgraad 5 meegekregen omdat ondergetekende er een slapeloze nacht heeft van gehad. Er zijn zo veel mogelijkheden en er kan dus zo veel mee mis gaan dat ik mij beperk tot de zaken die ik getest heb en die wel werken. Vol met bugs... neen, maar zeer complex om te gebruiken. Met Features kan je zowat alle instellingen van de site overzetten naar een andere site. Inhoudstypes, Gebruikers, Rollen, Views,... Alle gegevens worden in een module (jawel!) gestoken die je zelf benoemt. De doelsite moet dus enkel deze module installeren en activeren. Automatisch worden dan de instellingen overgenomen. Net zoals elke module zijn er echter afhankelijkheden (de éne module heeft soms de andere nodig) en daar wringt het schoentje soms. Je moet weten van wat je inhoud afhankelijk is. Er is een soort wizard die dit voor je opzoekt, maar die is soms niet volledig. Dan moet je gaan zoeken wat er ontbreekt. Eens het werkt is het wel genieten...

Installeer en activeer:

Bij structuur is er een link bijgekomen:

We gaan er een maken. Vul alles in. Zuig maar iets uit je duim voor de versie maar let op de schrijfwijze.

Bij de geavanceerde opties zie je dat je een feature kunt genereren. Deze wordt dan als een map opgeslagen. Je bovenliggende map moet wel dan schrijfrechten hebben!.

We gaan het inhoudstype 'boeken' en zijn bijhorende view als 'feature' exporteren. Selecteer bij inhoudstypen dus 'boeken'. Er ontstaat onmiddellijk een overzicht van afhankelijkheden.

de view:

Ik heb gemerkt dat bij de afhankelijkheden er ook field UI bij moet zijn, anders kreeg ik geen velden in het inhoudstype. Ik heb via de foutmeldingen op de doelsite dit weten te achterhalen.

Nu gaan we deze feature downloaden.

Ga nu naar je doelsite en installeer deze tar file (=open source zip). Je moet hem niet unzippen of untarren...

Al deze gegevens gedragen zich nu als een module.

Eenmaal je dus activeert, gaat Drupal nu alles aanmaken wat je geselecteerd hebt. Ik heb de feature gemaakt op de drupal3 site. Nu zie je dat ik de drupal2 site gebruik als doelsite. De overdracht van het inhoudstype is geslaagd.

En zie ook de view werd aangemaakt.

Als je de rechten op je map op je bronsite hebt ingesteld kan je ook je feature bewaren als map. Ik heb hem niet in mijn modulemap gezet. Als je de map daar naar toe brengt komt hij bij de modules én bij features te voorschijn. omda tik een duidelijk verschil wil tussen bron en doelsite hou ik dit echter gescheiden.

Op de doelsite kan je bij features de instellingen zien.

Daar is hij wel bij de modules terecht gekomen. Logisch. We hebben hem als module geïnstalleerd.

Features kan ook inhoud (nodes) exporteren. Ideaal...de inhoudstypes samen mat hun inhoud. Ik heb het geprobeerd en het is niet echt een succes. Er zijn variablelen die soms verschillen van site tot site. De module 'Strongarm' moet dit oplossen. Ze werken ook aan een integratie van Export Nodes en Features. Ooit zal dit naar behoren werken, daar ben ik zeker van, maar ik hou graag de structuur en de inhoud gescheiden. In een volgend thema zie ik Node Export; dit werkt goed. Met Features doe je de structuur, met Node Export de inhoud. Doe dit ook zo, om gezondheidsredenen...