Kalenders

Leseenheid

In dit gedeelte gaan we de populaire modules Calendar en Event Calendar installeren en gebruiken. Deze modules maken gebruik van een andere kleine module Date, die er voor zorgt dat je data kunt kiezen via een mini kalendertje.  Laat ons die eerst installeren, mocht dit nog niet gebeurd zijn...

We vinken alles aan wat standaard mogelijk is:

Daarna installeren we Calendar (geeft een view in kalendervorm).

Tenslotte gaan we het ons gemakkelijk maken door nog de Event Calendar er bovenop te installeren. Deze laatste module zorgt er voor dat je een kalender krijgt waarop je kunt klikken en rechtstreeks gebeurtenissen invullen op een bepaald moment. Daarvoor gaat dit programma een inhoudstype en een view aanmaken. Het éne om de gebeurtenissen op te slaan en de andere om ze weer te geven .

We vinken alles aan:

Je kunt ook de kleuren instellen in deze voorstelling om bvb een verlofperiode een andere kleur te geven dan een geplande activiteit. Je vind het bij instellingen van de kalender. Je kunt per inhoudstype een kleur kiezen. Je kunt ook een taxonomieterm toevoegen aan het inhoudstype Calendar Event. Maak daarvoor een woordenlijst aan en vul ze met enkele termen. Voeg daarna dit veld toe aan je view. Je kiest uiteindelijk een kleur op basis van de taxonomieterm....

We zien nu dat er een inhoudstype werd aangemaakt met de naam Event Calendar.

We voegen inhoud toe:

Als je inhoud hebt toegevoegd kan je dit bekijken via een, door de module, aangemaakte view. Er werd ook een menulink aangemaakt voor deze view. Opgelet! Standaard zit ze in de het navigatiemenu.

Een mogelijke activiteit, verspreid over een aantal dagen:

De Event Calendar module is constant aan wijzigingen toe. Je kunt dus soms bugs zien, die nog niet werden weggewerkt. In afwachting van een beter versie heb ik bvb een wijziging in de code doorgevoerd, die een storende foutmelding wegwerkte.In de laatste stabiele versie is deze bug weggewerkt, maar ik laat het nog eventjes staan...

Zet deze lijnen als commentaar. Je kan soms nog zo'n zaken tegenkomen. In alle fora wordt er aan gewerkt....

Als je als admin (of iemand met rechten om inhoud voor dit inhoudstype toe te voegen) klikt op de kalender dan springt er een popup op. Je krijgt hier dezelfde input mogelijkheden als bij het normale toevoegen van inhoud.

Dit geeft onmiddellijk resultaat:

Bij klikken krijgt een bezoeker de inhoud te zien, ook als popup:

Als je dit systeem met medewerkers wil delen, moet je zeker de rechten goed zetten:

Als er medewerkers inhoud aanmaken via de kalender kan je daarvan verwittigd worden. Je krijgt dan een standaard mail, wie er wat gedaan heeft..

Laat ons eens de interessante view bekijken. Merk ook op dat er een blok wordt aangemaakt en upcoming zal een filter hebben voor de events die nog volgen. We kijken eens hoe dat werkt...

Bij de paginering kan je positie bepalen van het label.

Bij 'upcoming' staat de filter zo. Goed om weten. Je kunt zo alle views filteren naar een bepaalde datum.

Het blokje 'upcoming'. EDIT verschijnt enkel voor personen met edit rechten. Andere gebruikers zien een mooie opsomming.

Bij het blok hebben ze een minikalender ingesteld. Dit geeft enkel een kalendertje met de dagen weer.

Een voorbeeld van het blokje.

Er is hier ook een mooi voorbeeld van contextuele filtering. Je kunt in de URL jaar/maand (maar dan in cijfers inputten om te filteren).

Bij de instellingen:

Test maar eens uit: (let op de schrijfwijze van de datum!)

Tenslotte gaan we nog een module bespreken die 'Calender Tooltips' heet. Het zorgt voor een tekstballonnetje bij de miniatuurweergaven van de kalender.

We installeren de module.

en we zien dat het afhankelijk is van Beauty tips. Iets wat ik kan gebruiken...

We vinken aan:

Bij de instellingen zien we hoe we de tips kunnen laten verschijnen:

We kunnen gebruik maken van vooraf geprogrammeerde stijlen:

Maar je kunt ook een eigen stijl maken:

Dit komt zo in de lijst te staan.

Je ziet ook in een voorbeeldje wat je hebt ingesteld.

Je eigen stijl staat nu bij de keuzemogelijkheden:

Zo, we hebben kennis gemaakt met de Drupal kalender modules...