MySQL

Leseenheid

Moeilijkheidsgraad

4

MySQL is samen met Microsoft Access (hun site versie) een database (=gegevensbestand) programma.

MySQL is open source en wordt dan ook veel meer gebruikt (95%) dan de betalende Access versie. Deze laatste kan je herkennen aan de aspx extensie in plaats van de php. In dit gedeelte gaan we zeer beknopt te werk om u de basisprincipes uit te leggen. In dit gedeelte gaan we ook dezelfde handeling uitvoeren in Access. via hun interface zullen w eeen speigelbeeld maken van de gegevens op onze site. Zo kunnen we gebruik maken van de SQL code gegenereerd door Access en kunnen we die gebruiken on-line. Je hoeft dan geen cursus SQL te volgen...