Node export

Leseenheid

Node Export maakt het mogelijk om nodes te exporteren naar andere sites met dezelfde inhoudstypes. Ook de afbeeldingen worden mee verhuisd dank zij een vernuftig systeem. (Zonder FTP!) Installer een activeer. Vergeet ook niet te flushen!!!

 

Na flushen zie je de instellingen. We gebruiken de standaard manier van overzetten.

Ook de andere instellingen laten we staan. We gaan een nieuwe node maken. Dus overschrijven we niets.

Bij de instellingen van het inhoudstype 'boeken' zien we weer de standaardinstellingen. Je ziet dat je zelfs de promotie tot startpagina kunt mee exporteren.

We gaan ook iets speciaal doen. Het afbeeldingsveld gaan we zonder FTP overzetten. Vink dit aan anders werkt het niet.

Tenslotte zien we de manier van overdracht. Laten staan.

Aan het werk.. We gebruiken ons inhoudstype 'boeken' en we gaan daar de inhoud wat opvrolijken met een afbeelding in de body en één in een afbeeldingsveld.

Je gaat nu zien dat er een tabblad bijgekomen is met de naam node export.

Als je daarop klikt heeft Drupal reeds zijn werk gedaan. Er werd een codeblad gegenereeerd met alles wat je nodig hebt. Je kunt dit kopieren en plakken in de nieuwe site. Wij gaan echter voor de downlaod file.

Het is een speciaal bestand..

Als je in de code kijkt zie je dat er heel wat code gebruikt wordt om de afbeelding over te zetten. (loopt nog verder hoor)

Nu gaanw  enaar de doelsite. Bij inhoud toevoegen zie je nu Node export: import. Kwestie van een goede benaming...

Je kunt zoals eerder gezegd je code plakken of een bestand uploaden. Je hebt al in de gaten dat de doelsite ook de module moet hebben natuurlijk...

We gaan naar het bestand:

Hupla. Groen licht.

Bij de inhoud zie je het resultaat.

We zien nu dat de figuur in de body niet meegekomen is. Dit was te verwachten. Drupal houdt niet van figuren in de body.

De foto van Kinsley als Anna is nog wel aanwezig maar moet met FTP op de juiste plaats worden gebracht.

Onze Tolstoj zit wel in zijn stoel en wel als volwaardige afbeelding.

De foto is dus zonder FTP tussenkomst bij de files terecht gekomen.

Is het mogelijk om meerdere nodes in één keer te exporteren (en daarna te importeren)? Bij inhoud kan je volgende bulk bewerking toepassen...

Drupal is fun!