Overzichtspagina's

Leseenheid

Moeilijkheidsgraad

3

Tagadelic module (in opbouw)

Dit thema gaat over overzichtspagina's. Zo is de Home pagina er één. Ook kan je een structuur aanmaken met categoriën en subcategoriën en trefwoorden om daarna naar deze trefwoorden te linken met eenoverzichtspagina. We leren alle opties. Overzichtspagina's maken meer en meer deel uit van onze intro op een site. Het steriel tonen van links is een beetje passé.

1) Voorpagina

Je hebt al geleerd hoe je iets op de home page krijgt. Vinkje aanzetten en het staat er. Je weet ook al hoe je een artikel sticky maakt. Bij intellingen kan je bepalen hoeveel artikels er worden getoond op deze pagina. Zijn er meer artikels, dan worden deze als link getoond. In onderstaande afbeelding zie je dat je ook gelijk welke pagina als homepage kunt instellen. Opgepast! Het systeem met vinkje aanzetten werkt dan niet meer. Het is dan namelijk een normale overzichtspagina geworden die met trefwoorden werkt.

Ook nog even meegeven dat de standaardwaarden van een inhoudstype bij de instellingen van dit type kunnen worden ingesteld.

De manier waarop een overzicht wordt gegeven zoals op de Homepage, wordt bepaald door de velden die je voor de weergave 'Teaser' hebt gekozen. Je kunt hier ook een kleinere afbeelding nemen dan op de normale weergave.

2) Overzichtspagina's

Aan de instellingen van de homepage is er weinig lol te beleven. Andere koek zijn de andere overzichtspagina's. Om een overzicht te kunnen oproepen moet je eerst een structuur maken van categoriën. Dit heet in Drupal termen 'Taxonomie'. De persoon die deze term heeft gekozen wil ik wel eens spreken... een mens denkt eerst aan opgezette dieren, maar neen.. Via structuur geraak je er.

Er blijkt standaard een 'woordenlijst' (verschrikkelijk slechte en verwarde benaming voor categorie) te zijn aangemaakt met de naam 'Labels'. Deze categorie bestaat uit 'Termen' (weer zoiets) en zijn subcategoriën. Je kunt deze subcategoriên in verschillende niveau's verder zetten, geen probleem. Ik ga een categorie aanmaken met naam 'Drupal cursus', onderverdeeld in de termen 'Lessen' en 'Oefeningen'. Oefeningen deel ik nog verder op in herhalongsoefeningen en projecten.

De categorie wordt aangemaakt:

en de termen toegevoegd:

Ik geef ook een korte beschrijving mee. Geef ook de term een URL alias zoals 'Lessen'. Veel makkelijker dan de zelf aangemaakte nodes van Drupal.

Daarna volgt de tweede term.

In het overzichtje zie je ze reeds staan.

Wil je een niveau lager of hoger, klik dan op relaties.

Zo maak ik de onderverdeling. Let ook op de insprong.

Hoe gaan we nu onze artikels koppelen aan deze structuur? Bij het inhoudstype moet je een veld toevoegen. Ik maak een veld aan met de naam groep, type 'referentie naar een term'. Let voorlopig niet op het veld tags. Dat is voor straks.

Als dit veld is aangemaakt zal je bij het maken van een nieuwe pagina van dit type, de mogelijkheid hebben om dit in te delen volgens je structuur. Ook bestaande artikels kunnen nog worden geordend. Je bent wel verplicht om één categorie te kiezen. Je kunt dus artikels hebben die qua inhoud gelijk zijn en enkel verschillen van de hoofdcategorie waar je ze in aanbrengt. Toch zijn het 2 verschillende types. Je kunt niet op deze manier van het één naar het ander. Ik zeg wel, op deze manier..

Een voorbeeldje van een artikel dat kan aangepast worden aan een term. Je ziet dat de moedercategorie 'Drupal cursus' en de andere 'Labels niet aanwezig zijn.

Zet alle je vroeger gemaakte lessen 1 tot 4 over naar de term 'lessen'. Vul nu ook bij tags enkele trefwoorden in. Maak dat er een trefwoord bij enkele lessen gemeenschappelijk voorkomt. ik doe dit voor les 1:

en nu voor les 2. Zie je dat  'installatie' gemeenschappelijk voorkomt.

Vervolledig voor de ander lessen. Nu is het tijd dat we een link leggen naar de overzichtspagina met de term 'Lessen'. We gaan naar Menu's en maken er een. Ik kies hier de hoofdmenu. De andere links staan in Navigatie.

Geven het een passende naam en vullen de alias in (zie de tip van boven)

en ziet... Onze link Lesoverzicht geeft een overzicht van de lessen. Les 3 blijft sticky (weet je nog). Merk ook de tag op onderaan.

Naast de structuur die we opgezet hebben met categoriën en termen, kan je namelijk bij het inhoudstype 'artikel' gebruik maken van tags. Zie onder.

Tags zijn de andere manier om artikels te groeperen. Dit werkt met trefwoorden. Dit ehbben we reeds gezien.  Hier zou trouwens de benaming ' woordenlijst' wel passend zijn. Je moet er niets voor doen. Alles met hetzelfde trefwoord wordt gegroepeerd en er wordt automatisch een overzichtspagina voor aangemaakt. Klik op installatie als tag.

De twee artikels met dezelfde tag worden in overzicht getoond. Dit overzicht krijgt als titel de tagnaam mee. Praktisch.

Tags van vroeger gemaakte artikels kunnen niet naar een andere woordenlijst (categorie) worden omgezet. Kijk maar bij de inhoudstypes.

Elke tag komt voor in het taxonomie overzicht als aparte term. Zo kan je er ook naar linken in een menu. Hou de muis er over en kijk naar de url in de statusbalk om de link te weten te komen.

Het geklungel om de link te achterhalen is niet echt professioneel. Daarom gaan we een module installeren:

Na activatie kan je nu in de taxonomie woordenlijst een menu toekennen om de termen zichtbaar te maken.

Je kunt ook een volledig nieuwe menu maken en deze dan toekennen. 

We gaan dit in een didactische oefening aantonen. We verkopen gereedschap (boor- en zaagmachines) De afbeedlingen voor deze oefening kan je hier downloaden.
Onderstaand voorbeeld toont 2 menu's (in blokken). Merken en aanbod. De termen gekoppeld aan deze woordenlijst worden automatisch ondergebracht als menu-item.

Bij klikken op de teaser krijg je de full versie. Zo zie je welke velden ik gebruikt heb. Pas ook colorbox toe en plupload voor de afbeeldingen op de server te krijgen.

deze velden heb ik gebruikt... Kies aan de hand van bovenstaand voorbeeld wat er getoond wordt in de overzichtsweergave en in de full versie.

Conclusie. Overzichten maak je door ze te koppelen aan een structuur, die je op voorhand vast legt. Met artikels die je daarvoor instelt. Je maakt categoriën en subcategoriën aan zoveel je wilt. Je kunt ook de inhoud linken met trefwoorden (tags), los van deze structuur. Dit wordt gebruikt om de ordening te verfijnen en te crosslinken. Sommige artikels kunnen namelijk gemeenschappelijke onderwerpen hebben die je niet vooraf kon weten. In de praktijk worden ze door elkaar gebruikt. Opgelet voor de trefwoorden. 'old timer' en 'oldtimers' zijn verschillende woorden! Bij tags verlies je ook soms het overzicht. Maak daarom je tags op voorhand en kies daaruit.

3) Views

Views (overzichten) is een ideale manier om je gegevens te presenteren. Het is zo belangrijk dat we er een volledige les aan besteden. Zie later.