Project vierde les

Leseenheid

In deze vierde les gaan we aandacht schenken aan afbeeldingen en de manier waarop we ze voorstellen. We zijn al in staat om een afbeeldingstijl in te stellen, maar als er meerdere afbeeldingen in een veld voorkomen zijn er wel mooiere manieren om dit te presenteren. We gaan gebruik maken van Colorbox en Juicebox om de afbeeldingen voor te stellen en van een multiupload mogelijkheid om de verschillende foto's tegelijkertijd op onze server te brengen. Tevens gaan we een soort verkenner voor onze afbeeldingen installeren (Media) om van daaruit beter onze afbeeldingen beheren.

We komen ook voor de eerste keer in contact met modules die 'third party' zijn. Dit wil zeggen dat er na installatie ook nog via een FTP programma (vb Filezilla) extra mappen en bestanden moeten worden op de server gebracht worden.

We installeren eerst Multiupload field en Multiupload widget. We kunnen hiermee meerdere afbeeldingen tegelijkertijd in een veld aanbrengen. Installeer en activeer.

Maak nu een inhoudstype 'recepties' met een body en een afbeeldingsveld (zet op meerdere afbeeldingen)

Vanaf nu kan je met CTRL of met SHIFT, meerdere bestanden selecteren en uploaden. (ze moeten wel in een veld zitten. Via IMCE gaat dit niet). Voeg een tweetal recepties toe en maak met views een overzichtje en een menulink.

Nu gaan we de colorbox installeren.

Als ik wil inschakelen wordt ik tegengehouden door de melding dat er iets ontbreekt. Libraries. Ok.

Ik installeer en activeer. Nu moet ik nog de software gaan halen. De colorbox leidt mij naar deze site.

Deze inhoud moet ik unzippen en in een juiste map deponeren. Ik moet zelf nog sommige mappen aanmaken. Het moet dus in de map sites/all/libraries/colorbox komen. Als deze laatste map niet aanwezig is, moet je die aanmaken.

Vanaf nu kan ik bij de inhoudstypes, hier artikel. Het afbeeldingsveld instellen als Colorbox.

Ik kan zelf bepalen hoe groot de getoonde afbeelding en hoe groot de popup moet worden.

Het resultaat:

Installeer nu de module 'Media'. Je ziet dat er nu bij inhoud dit verschijnt:

Wat resulteert in: (soms moet je een beetje waxchten tot de cache bijgewerkt werd.)

Via deze interface kan je de bestanden beheren (verwijderen, bijwerken,..)

Maak nu een nieuw inhoudstype aan: 'feesten', gelijkaardig aan 'recepties' qua input.

Installeer juicebox. En laad de third party bestanden en mappen op.

Het geeft een mooi beeld van de afbeeldingen. Merk ook de mogelijkheden op om te vergroten enz..

Na installatie moet je eerst hun gerief in de libraries steken. Lees dit eerst...

Ik vertaal...

1. Libraries hebben we al.

2. Ga naar hun site en pak uit.

3. Gebruik enkel de map jbcore en zet die over via FTP. (kijk in welke map)

4. Activeer

Het resultaat:

Dan pas activeren. Als je dat eerst had gedaan moet je de cash flushen. Je kunt ook de flash kussen, maar dat helpt niet.

Nu kan je de galerij bij de weergave instellen:

Later gaan we nog andere galerijen voorstellen..

Nu je kunt werken met FTP kan je ook je afbeeldingen vervangen in de map van het best responsive theme. Doe dit thuis... Het zal toch regenen deze week. Let op dat je in je eigen map bezig bent!