Simplenews + Cron

Leseenheid

Bij Simplenews hebben tot hier toe geen rekening gehouden met grote aantallen ingeschrevenen voor onze nieuwsbrief. Vanaf meer dan honderd leden, moet je eigenlijk al één en ander instellen.. Als je bij cron kijkt dan zie je standaard zo iets. Je ziet ook dat je een cron op afstand kunt uitvoeren. Als je dit doet, moet je gewoon de url plakken in een leeg tabblad. Kijk je dan naar de ververste pagina dan zie je dat inderdaad de cron werd uitgevoerd. Dit is interessant voor programmeurs die deze link via een programma kunnen oproepen.

De cron regelt taken van periodieke aard, zoals het indexeren van pagina's om het zoeken te vergemakkelijken, kijken naar updates,.. maar ook bvb het verzenden van mails voor een nieuwsbrief. Dit kan niet in één keer omdat je dan de server overbelast. Je moet dus deze verzending instellen als een cron (een test van de nieuwsbrief gebeurt zonder cron). In Drupal 6 moest je nog de module 'poormans cron' installeren om een cron te kunnen uitvoeren. Deze module is nu achterhaald en zit in de core. De ingebouwde cron is goed, maar kan bvb niet een taakuitvoeren elke 5 minuten. De minimum tijdspanne is 1 uur. Lastig als je 1000 nieuwsbrieven moet verzenden.

Ultimate Cron

Deze module zorgt er voor dat je de cron veel beter kunt instellen.

Als je deze module verkent dan zie je tal van crons waar je misschien geen weet van had. Je ziet hier dat er om de 15 minuten een update is van de indexes. Omdat ik simplenews heb geïnstalleerd zie je ook dat de wachtrij van de nieuwsbrieven ingesteld staat.

Ik heb daarvoor niet de standaard regeling genomen. 1 minuut vind ik te kort, 15 te lang.

Ik kies voor de crontab.

Hoe je dit invult...Bekijk aandachtig onderstaande print. Als je een getal invult zal dit uitgevoerd worden als het tijdstip is gekomen. vb 5 * * * * zal om 5 minuten na het uur uitgevoerd worden.vb 9.05, 10.05,.. De '/' is een jokerteken om dit te herhalen. Als je met de muis over de cronjob gaat zie je voor wanneer de nieuwe taak gepland staat. Speel daar eens mee.

Je kunt ook via de CPanels een cron uitvoeren. Je ziet dezelfde instellingen als bij onze ultimate cron.

Je moet dan wel weten wat je moet invullen. Ik verwijs hier naar het internet waar je volledige handleidingen vindt hoe je iets moet instellen. Aangezien wij ultimate cron gebruiken stel ik voor om hier niet dieper op in te gaan.

Sommige hosting hebben niet graag dat je hun servers zwaar belast. In dit geval kan je beroep doen (tegen betaling) om bvb je nieuwsbrieven te laten verzenden. Elastic mail is zo'n firma. Er is zelfs een drupal module om dit in te integreren. https://www.drupal.org/project/elastic_email

Simplenews Content Selection

Met deze module kan je een nieuwsbrief maken met de inhoud van een node of een view. Voor de view moet je ook VBO (views Bulk Operations) installeren.

Als je bij de instellingen kijkt is onderstaande weergavemodus zeer belangrijk. Hiet bepaal je wat je in je nieuwsbrief gaat te zien krijgen. Standaard staat dit op SCS en krijg je slechts een link!

Zo kan je nu via inhoud=>Newsletter creation ( de s zijn ze vergeten) selecteren wat je wil opnemen in je nieuwsbrief.

Maak een newsletter.

We kiezen voor Drupal 3 en nu zie je dat er een nieuwsbrief klaar staat waar de inhoud reeds werd in geimporteerd.

Bij views is het wat complexer... maak een view aan type tabel. Kies bij de velden zoals wordt getoond. Meer velden heeft geen zin! De isntelling van hierboven overruled alles.

Bij de instellingen van het veld kies je voor newsletter. Merk de vele mogelijkheden op.

Selecteer wat je wilt opnemen en klik op uitvoeren:

Je kunt daarna nog de volgorde wijzigen. Je krijgt dan enkel de titels te zien. Geen paniek, de view zal de globale instelling volgen.

Hier een stukje van de view in de mail die werd verzonden:

Laat ons tenslotte nog eens kijken naar VBO. Bij structuur vind je de mogelijkheid om sommige zaken zoals bvb views te exporteren naar een module. Een soort features voor views. (Dit heeft niets te maken met Simplenews)