Taxonomie verfijning

Leseenheid

Moeilijkheidsgraad

2

In dit gedeelte gaan we dieper in op taxonomie. Je weet nog dat dit diende om overzichten te maken met behulp van termen (ook soms tags genoemd).  De termen rond een onderwerp worden in een ‘woordenlijst’ verzameld en opgeslagen. Een term kan je dan via een URL aanspreken en zo krijg je alle inhoud te zien met deze term in zijn taxonomieveld.

Deze verfijning over taxonomie zal ik met een concrete case uitwerken. We zijn een bedrijf dat winkelrekken verkoopt. Wij hebben daarvoor vertegenwoordigers in verschillende regio’s.

Maak een woordenlijst ‘Verkoopsregio’ aan met onderstaande termen.

Aangezien elke regio een vertegenwoordiger heeft zou het interessant zijn om dit op taxonomie niveau te koppelen. We zouden ook zelfs gegevens zoals een foto van de vertegenwoordiger kunnen linken. We maken daarvoor velden aan op taxonomie niveau!

Als je nu de termen bewerkt kan je hier net zoals bij inhoud, gegevens toevoegen:

Doe dit voor de 3 regio’s. Niet nodig bij de parents (bovenliggende niveau’s)

Bij weergave kan je net zoals bij een inhoudstype de weergave bepalen:

Nu moeten we een inhoudstype maken dat onze verkoopspunten  weergeeft:

We maken een adresveld en een omzetveld aan. De regio zal verwijzen naar onze taxonomieterm. Je ziet dat er een widget met de naam ‘term reference tree’  wordt gebruikt. Installeer en activeer.

Deze module stelt ons in staat om bij het aanvinken van een regio ook alle bovenliggende termen mee te selecteren. Zo heb ik hier de regio Oostende-Torhout  geselecteerd. Automatisch worden ook  de termen West-Vlaanderen en Vlaanderen mee geselecteerd. Maak dat het veld meerdere items toelaat natuurlijk.

Deze optie wordt bij de veldinstellingen van je inhoudstype aangevinkt.

Maak een viertal keer inhoud aan met dit inhoudstype. Een vb:

Merk op dat de vertegenwoordiger niet zichtbaar is. Inderdaad… Aangezien we de regio geselecteerd hebben zal straks bij de view dit als een relatie ingevoerd worden. Dit is een groot voordeel. We hoeven dus niet telkens bij het verkoopspunt de vertegenwoordigers en hun gegevens invoeren. Zij zijn ondubbelzinnig gelinkt met hun regio.

Als je nu op een taxonomieterm klikt dan wordrt er reeds een overzicht gegeven. We willen echter meer... We willen dat er van de verkoopspunten reeds wat informatie wordt gegeven in rastervorm!

We maken een view die wat overzicht brengt: (hier slechts één vertegenwoordiger. De anderen staan er online onder)

Om alles te kunnen tonen in dit overzicht moet er een relatie gelegd worden tussen het inhoudstype en de taxonomieterm. Je zult zonder dit geen veld met de termen kunnen invoeren. Ook gaan we de bovenliggende termen gebruiken om de provincie van het verkoopspunt weer te geven.

 

De view komt tot stand door onderstaande velden te gebruiken

.  De vertegenwoordiger, zijn foto en de regio worden als groepering gebruikt.

Stel alles in naar keuze..Je kunt ook sommige velden herschrijven:

Bij de taxonomietermen kan je bepalen welk echelon je wilt.

Hier het tweede deel van de view: