Views Deel 2

Leseenheid

In dit tweede deel verfijnen we onze kennis van Views. Deze les steunt op het vorige deel qua inhoud.

Tabbladen

Het overzicht ‘Medewerkers’ voorzien we van tabbladen als alternatief voor de menustructuur:

CSS aanpassen bij views

Zet je site naar het thema ‘Nexus’. Pas de CSS aan bij aanbod, zodanig dat de inhoud zo wordt weergegeven:

Maak nog een extra node aan bvb:

Vervang desnoods via het CP (Control Panel) de afbeeldingen.

Colorbox toont alle foto's, maar de site toont er slechts één.

Zet je overzicht ‘Aanbod’ zodanig dat er slechts één foto te zien is bij afbeeldingen (naast de hoofdafbeelding), maar dat er bij klikken alle foto’s in de Colorbox getoond worden.

Filters en sorteren in een blok zetten

Maak  nog altijd bij het overzicht ‘Aanbod’ dat je een filter kunt plaatsen op straat en plaats. Dit staat in een apart blokje:

Voeg nu een filter toe op de prijs. Maak de operator zichtbaar. (om praktische redenen moet je de knop toepassen weer inschakelen)

Om didactische redenen gaan we nog met hetzelfde prijsveld een keuze categorie maken:

Maak dat de bezoeker kan sorteren op de prijs door op de kolomkop te klikken.

Kop- en voettekst

Voorzie het aanbod van een inleidend tekstje:

Referentie naar een ander inhoudstype in views

Pas je inhoudstype aan dat je per woning die te koop staat ook de verkoper kunt aanduiden.

Bij klikken kom je op zijn gegevens terecht. Maak daarom ook een telefoon veldje aan (bij medewerkers!) en vul met wat inhoud.

Zorg dat je met een relatie de gegevens van de medewerkers in je overzicht kunt tonen. Je moet eerst een relatie leggen met het ander inhoudstype.

Herschrijven van de velden

Maak nu dat je de naam er bij zet en dit zo (gebruik ‘herschrijven van de resultaten’):

      

Views in blokvorm

Maak een nieuw overzicht aan met enkel de titels van de huizen. Zet het als een blok bij het overzicht van de medewerkers.

Contextuele filters

Maak met het zelfde overzicht dat de pagina ook kan gebruikt worden . Voeg de naam van de medewerker toe via een relatie. Zet een contextuele filter. Test dit uit.

Filteren met contextule filters

Voeg nu in het inhoudstype van de medewerkers een veld toe dat overzichten kan weergeven. (viewfield installeren). Zet de naam van de persoon als argument. Je ziet nu dat de contextuele filter gebruikt wordt  om de view te filteren voor de medewerker in kwestie.

Aggregatie

Maak een aparte pagina aan in bovenstaande view die de totale portefeuille weergeeft per medewerker. Dit gebeurt via aggregatie. Zet een menulink die enkel door de admin kan worden bekeken.