Boeken

Dit thema 'Boeken' werd gekozen om drie modules aan te leren: Feeds, Node Export en Features. Drupal op z'n best...

FEEDS

De les zal eerst Feeds behandelen. Activeer Feeds, Feeds UI en het voorbeeld.

We maken een inhoudstype aan: Boeken. titel, auteur, jaar en land. Tekstvelden.

op https://nl.wikipedia.org/wiki/Belangrijkste_boeken_uit_de_wereldliteratuur haal je de eerste 5 titels (sorteer alfabetisch). Maak dat Anna Karenina er bij zit. Breng dit in Excel en bewaar als csv. Open Notepad ++ om de UTP8 codering in te stellen. (zorgt voor speciale tekens zoals trema's in Groot-Brittanië) Vanaf nu zal elk CSV betandje deze bewerking ondergaan. Vergeet het niet. De bestanden die je van mij krijgt hebben reeds deze procedure doorstaan. Je vindt ze hier.

Maak een nieuwe feedsimporter en koppel de kollommen van je cvs bestand met de velden van het inhoudstype.

Hier zie je het resultaat van de import.

Alle velden zijn mooi gevuld.

Maak nu een taxonomie woordenlijst aan 'Boeken categorie'. Importeer de categoriën met bijgeleverd bestand.

Er werden 24 termen toegevoegd.

Taxonomie kan een hiërarchie hebben met termen die onderdeel zijn van andere. Men spreekt van parent (ouder) en child (kind) termen. Een csv bestandje ziet er bvb zo uit.

De mapping gebeurt als volgt:

Het resultaat:

Laat ons nu eens de feed bekijken om in ons inhoudtype de taxonomie aan de inhoud toe te voegen. We zien 2 boeken die aan de termen Roman én volwassenen worden toegekend.

Als er dus een meervoudig veld is, zal de feed kijken naar de komma's in een kolom. We hebben daar echter een nieuwe module voor nodig: Feeds Tamper. Die zorgt dat je de waarden in één kolom kunt aanspreken. Installer Feeds Tamper. Het tabblad verschijnt bij de import. Zet het op explode (niet te fel). Je ziet dat de komma wordt gebruikt om op te splitsen. Merk eens de andere mogelijkheden van Feeds Tamper op...

De categoriën werden geïmporteerd.

Tijd om eens te kijken of je ook met Feeds afbeeldingen kunt toewijzen.... Wel, als de afbeeldingen reeds op de server staan kan je er naar verwijzen. Neem onderstaande cover en plaat hem op de server. Voeg een afbeeldingsveld toe aan het inhoudstype. Maak dat er een titelveld kan ingesteld worden.

Get csv bestand moet nu naar de afbeelding verwijzen.

De instelling:

Na de import zie je zowel de foto als de titel.

Nu gaan we leren hoe je ook HTML importeert. Merk op dat er soms HTML tags tussen staan (vb <b>).

Nu gaan we dit in het bodyveld importeren. Merk vooral op dat het text formaat in Full HTML staat.

Je ziet dat de opmaak (Tolstoj = vet) meekomt met de import.

Voor zij die er niet genoeg van krijgen... Een moeilijke. Veldverzamelingen. Je moet eerst een extra module installeren. Field collection Feeds

Stel dat je een veldverzameling maakt van een acteur en zijn rol in het verfilmde boek.

Hoe krijg je dit geïmporteerd? Het CSV bestandje:

gebruik de juiste importer:

Kies de juiste instellingen.

De koppeling. Merk op dat de titel van de node én de acteur als een soort ID worden gebruikt. Dit klopt. De importer moet zowel de titel van het boek, als de acteur controleren of die nog niet aanwezig zijn.

Tenslotte... Voor webshop producten is er ook een aparte importer. Dit komt omdat een webshop product, geen node is. Later daarover meer...

NODE EXPORT

verschijnt als een tabblad bij de inhoud.

Als je bestanden zoals afbeelding mee wilt exporteren. Dat kan. De module zorgt voor een gecodeerde versie er van. Knap, maar het maakt het bestand natuurlijk wel zwaarder. Je moet dit ook bij de instellingen aanvinken.

Er ontstaat een tekstbestandje dat je nu kunt importeren. Merk het gecodeerde bestand op.

Opdracht. Vul van een ander boek de gegevens in. Maak een export en geef het door aan een andere cursist. Die zal het importeren.

Merk op dat je ook meerdere nodes tegelijkertijd kunt exporteren. In het inhoudsblad vink je de nodes aan en bulk operatie kan uitgevoerd worden.

voor node export moet je wel exact dezelfde inhoudstypes hebben. Kan men inhoudstypes, views enz ook overdragen van de ene Drupal naar de andere. Jazeker.

FEATURES

in combinatie met node export kan je zelfs tegelijkertijd inhoud toevoegen. Bekijk onderstaande print aandachtig. Ik exporteer hier het inhoudstype 'Boeken'. automatisch zijn alle velden en taxonomietermen mee geselecteerd. Daarna kies ik ook om inhoud toe te voegen. Als node export goed staat ingesteld, komen de afbeeldingne ook mee.

Er wordt een bestandje gegenereerd dat als een module wordt geïnstalleerd. Zoals bij een gewone module worden er ook afhankelijke modules geactiveerd. Ofwel krijg je de melding dat de module niet kan geïnstallerd worden vooraleer de modules zijn geïnstalleerd. Om Features te gebruiken, moet ook reeds features aanwezig zijn. Anders lukt het totaal niet. Logisch.

Opdracht. Maak een inhoudstype aan, met een paar nodes. Zorg voor een simpele view. Geef dit als een feature door aan een collega cursist die het zal installeren.

Zoals ik reeds zei. Drupal op z'n best. Een manier om ook backups te maken zonder de hele heisa...