D1 les 06

Beheeromgeving

Na inloggen krijgt men de beheeromgeving te zien. Deze bestaat uit drie delen. Bovenaan de werkelijke beheeromgeving. Daaronder de snelkoppelingen die je toelaten om sneller naar je doel te gaan, instelbaar naar je eigen wensen. Tenslotte het tandwieltje horend bij een item. Dit tandwieltje stelt je in staat om het desbetreffende onderdeel onmiddellijk aan te passen.

 

We overlopen nu van links naar echts de beheeromgeving. Het Dashboard is een hulpmiddel voor de beheerder. Je kunt er bvb instellen wie er on line is.

Het tabblad Inhoud geeft een overzicht van de reeds gemaakte artikels en ook om nieuwe inhoud toe te voegen. Merk op dat je hier kunt kiezen tussen 2 types. Een basispagina of een artikelpagina. Bij Drupal kan je namelijk een type pagina op voorhand definëren. Denk bvb aan een 'smoelenboek' waar iedereen met een foto en enkele gegevens wordt in gepresenteerd, een blog, een overzicht, een fotogallerij,... Standaard zitten onderstaande types er reeds in.

Bij structuur vinden we een schat aan instellingen. Blokken (Joomla = modules), Inhoudstypen (reeds hierboven besproken), menu's en taxonomie. Dit laatste vergt enige uitleg. Je kunt hier trefwoorden( labels) koppelen aan een artikel. Daarna kan je voor elk trefwoord een overzichtspagina oproepen. Het voordeel hier van is dat je niet zoals in Joomla gebonden bent tot één categorie. Een artikel over de brandweer van Lokeren kan je bvb laten verschijnen in een overzicht van Lokeren en van de brandweerkorpsen van de streek.

Bij uiterlijk vinden we de thema's (Joomla = templates) en hun instellingen.

 

Het tabblad Personen geeft de gebruikers en hun rechten weer.

Modules zijn ofwel mee geïnstalleerd en moeten enkel geactiveerd worden, ofwel kan je ze nu nog installeren. Het zijn uitbreidingen.

Rapportages zijn een hulpmiddel om problemen te detecteren, welke trefwoorden de bezoekers gebruiken, wie er wanneer heeft ingelogd,...

Tenslotte is er nog het tabblad Help. Dit spreekt voor zich en heeft geen uitleg nodig.

De talrijke mogelijkheden kunnen op een mooie manier worden voorgesteld door de beheerdersmenu uitvouwbaar voor te stellen.

We downloaden daarvoor het 'administration menu'.

kopieer de link (niet het bestand) en plak deze link bij de nieuwe module.

Ga dan naar 'enable newly added modules'.

activeer deze administratie tools.

Je zult zien dat de vorige er ook nog staan. Vink dus deze uit.

Nu krijg je een mooie uitvouwbare beheerdersmenu.

Het spreekt voor zich dat dit slechts een eerste verkenning was van wat het gebruikersbeheer van Drupal inhoudt. De verdere thema's zullen dit nu uitdiepen.

 

Blokken

Modules en blokken zijn zoals inhoud en de doos. Maak je een nieuwe module aan dan zal er meestal ook een blok worden aangemaakt. Dit blok heeft een bepaalde plaats op je pagina. Je bepaalt ook wanneer je het blok wil zien en wanneer niet. De module zorgt voor de inhoud.

Blokken vind je via 'Structuur' en zijn altijd verbonden met een thema. Logisch. Elk thema heeft andere plaatsen waar je inhoud kunt plaatsen.. We kijken bij thema 'Bartik'

Als je de plaatsen wil zien van de blokken in het thema, dan klik je op Blokgebieden demonstreren. We onthouden de eerste en tweede zijbalk als links en rechts van de inhoud.

We zien dat er volgens onderstaande afbeelding 2 items in het blok 'eerste zijbalk' staan. Door verschuiven met de greep kan je de onderlinge volgorde wijzigen. Door in het keuzemenu een andere plaats te kiezen, verplaats je een item naar een ander blok. Zo zetten we bvb. het inlogformulier van links naar rechts.

Op de site:

 

Sommige modules hebben nog geen positie toegewezen gekregen. De meest recente enquête is er zo een. Ook deze zetten we rechts.

Je kunt ook bepalen wanneer je dit blok ziet. Je kunt per inhoudstype selecteren. Ook kan je per pagina of een groep pagina's werken. Hier het de instelling per inhoudstype. We zetten dit blokje enkel voor de artikels.

Een ander blokje dat onze aandacht krijgt is deze mededeling in de voet.

Weg er mee... Zet het blok op geen.

Er is zelfs een blok waar je zelf voor de inhoud moet zorgen. Maak een nieuwe blok aan met bvb de openingsuren van een zaak.

Als je ook de plaats hebt toegekend wordt dit zichtbaar.

Als er menu's worden bijgemaakt, moet je ook blokken toekennen. We testen het uit. We maken een menu 'immo' aan.

Bij blokken kennen we het een plaats toe. Hier kiezen we inhoud. We zullen het onder de inhoud zetten. De bezoekers kunnen dan van daaar uit verder klikken naar andere eigendommen...

We maken dat het blok enkel zichtbaar is bij de immo artikels:

Zorg dat het onder de inhoud zal komen te staan. Let op! Als dit niet onmiddellijk werkt speelt de cache je parten...

Nu moeten we nog links toevoegen, anders zien we niets... Ik gebruik hier voor het pad de alias. Anders moet je kijken welke node hij zelf heeft gegeven aan je artikel.

Een overzicht van wat je gemaakt hebt en welke alias je gegeven hebt krijg je bij instellingen. Je kunt van daaruit ook je aliassen bijwerken. Schakel ook eens bij dezelfde instellingen, gebruiksvriendelijke URL's in. Zoekmachines zijn daar blij mee.

Nu het resultaat. Onder elke eigendom komt nu het immo menuutje te staan. Later bij Views gaan we zien dat automatisch een menu kunt maken met alle artikesl met dezelfde tag. Dit is praktischer dan zelf elk artikel als link in te stellen.

Nu we kennis gemaakt hebben met blokken, kunnen we elke module en menu een correcte plaats geven op onze site en bepalen we wanneer deze inhoud zichtbaar is.