D1 les 12

Menu's

In dit lesthema gaan we dieper in op de menu's. Hieronder zie je bvb. het beheer menu of management menu, na de installatie van Drupal en een snelkoppelingsmenu. De user menu is ook zichtbaar. 'Hallo admin' en 'uitloggen' behoren tot dit minimenuutje.

Je ziet dat je een gedeelte krijgt waarbij je ook snelkoppelingen kunt maken. Kan interessant zijn als je aan een node werkt en je zet daar tijdelijk een link naartoe. Wij maken echter gebruik van Administration menu (zie vroeger) en dit heeft deze snelkoppelingen niet. We zetten de toolbaar dan ook af en vinken het administration menu aan, als dit nog niet mocht gebeurd zijn.

Onze uitvouwbare beheersmenu is nu operatief.

Welke menu's zijn er nog? Een overzicht.

Main menu is het hoofdmenu en bevindt zich waarschijnlijk in een blokgebied met een menu layout.

Het management menu is het beheersmenu zoals je als admin bovenaan ziet. Merk de gelijkenis op tussen boven en onder.

Het navigation menu wordt meestal in een zijbalk ondergebracht. Vele beginners maken hier de fout om een link toe te voegen onder de noemer inhoud toevoegen...Een gedeelte dat maar als admin zichtbaar wordt.

Er is ook een user menu. Weet je die staan? Juist rechtsboven, met 2 items.

Het is evident dat elke menu als blok kan geplaatst worden al naar gelang het thema.

We weten ook al dat je dit kan toewijzen aan bepaalde pagina's.

Vanaf nu gaan we de menu's een beetje naar onze hand zetten... Zo kunnen we met eenvoudige HTML, bvb een break (anderen lijn) of een afbeelding toevoegen.

Installeer de module en voeg via bestand een piepkleine afbeelding toe. Ga naar een inhoudstype met een body (bvb basic; article,..) en voeg het figuurtje in. In het kader van onze fietstochten kiezen we voor een fietsje.... Je hoeft de inhoud niet op te slaan! Wat ons interesseert is de link naar de afbeelding.

Via Code is de link zichtbaar. Kopieer minitieus deze link, zonder de <p> en </p> !!!! Dit is belangrijk, want anders maak je de link onbruikbaar.

In de titel van de menulink schrijven wenu de HTML voor een afbeelding, met het juiste pad..

We zetten ook het vinkje aan dat we HTML gaan gebruiken, anders wordt het een eigenaardige titel.. Je ziet letterlijk wat je geplakt hebt...Dit vinkje is trouwens alles wat de module toont en doet.

Het resultaat:

Je kunt ook een break forceren.

De andere zijn nog zonder break.

Soms wil je dat een menulink opent in een nieuw tabblad om je bezoeker op je eigen site te houden bvb. Daarvoor hebben we dit nodig:

Bij de algemene instellingen kan je kiezen wat je allemaal als optie te zien krijgt. We maken dat dit zeker aan staat.

Asl je nu naar een menulink gaat kan je dit instellen:

We klikken en ja hoor...

Als je ook dit invult krijg je een tooltip (= tekstje bij aanwijzen)

Kijk:

Wat als je lange menu's wat wilt indelen? Installeren...

Nu zijn er 2 opties bijgekomen:

We maken ene placeholder (= link die er geen is om de boel in te delen)

Bij de instellingen kies ik voor een beetje opmaak. Drupallers zullen dit heiligschennis vinden, maar pas in Drupal 2 gaan we in de CSS graven. Vergeef me..

Bingo. Als je nu verandert van thema blijft dit wit. Niet aaltijd de goede manier dus..

Wat dacht je van een tussenstreepje...

Laat de opmaak maar zo..

Nu gaan we een volledige menu als een accordion laten uitvouwen;

Installeren en bij blokken een plaats geven. Je moet natuurlijk een bestaande menu als donor instellen. Hier kies ik voor de hoofdmenu die ik verticaal laat verschijnen.

Tenslotte kan je dit ook op de normale manier met uitvouwbare submenu's. Nice Menu's is daar een voorbeeld van.

Je kunt de uitvouw blokken instellen per niveau;

Weer ene plaatsje geven.

En ook weer een donor kiezen.

Het voorbeeld. Nice Menus is niet altijd nice omdat ze afhangt van het thema. Later als je CSS gaat zien, gaan we hier aan sleutelen..

Ik hoop dat je met deze uiteenzetting een beetje creatief zult omgaan met menu's.

Drupal is fun..

GMap

Sociale Media

Nu gaan we de sociale media gebruiken op onze site. Onderstaande module is één van de betere. Er zijn er ongelooflijk veel...ik heb een keuze moeten maken..

Hier zie je een print van de mogelijkheden die ik toevoeg aan een inhoudstype. Bij klikken op elk van deze knoppen gebeurt er iets wat overeenkomt met het medium waar je op klikt.

Je kunt veel instellingen doen. WYSIWYG voorbeeld...

Je kiest natuurlijk wat je zelf wilt.

Bestanden

In dit gedeelte leren we werken met bestanden en de voorstelling er van.

We beginnen met een soort verkenner van de bestanden. elFinder is een third party module waarbij je hun plugin in de map libraries/elfinder moet stoppen. Eénmaal dit gebeurd is, heb je een mooie interface. Je kunt zelfs afbeeldingen resizen online. Test maar eens uit. Belangrjk is dat je weet dat de map sites/default/files getoond wordt met alle bestanden en mappen. Zaken die je op een andere plaats opslaat zijn niet zichtbaar.

Je kunt ook meervoudig uploaden via dit systeem. Dit geeft mogelijkheden... als je nu een artikel maakt waarbij je telkens met IMCE moet uploaden, dan kan je met dit systeem de afbeeldingen eerst op je server zetten en dan via IMCE kiezen, zonder dat je telkens moet uploaden. Dit gaat sneller.

Een tweede module die door mij geselecteerd werd, is de filebrowser module. Het maakt een overzichtje aan van de bestanden: Het staat bij inhoud.

De filebrowser module maakt ook dat je een inhoudstype bijkrijgt waarmee je in een door jou gekozen map bestanden (bvb een fotoreeks) onderbrengt. Dit is zeer praktisch. Het inhoudstype is zichtbaar, maar toont niet veel meer dan een veld beschrijving. Achter de schermen is er wel een mooie interface aangemaakt.

Als je inhoud toevoegt van het type directory file krijg je deze mogelijkheden:

De weergave in tabelvorm ziet er zo uit. Let op dit ziet er uit als een view, maar het is een node!!!

Er bestaat ook een mogelijkheid om te hernoemen, verwijderen,... Ook de grid of roostervoorstelling is instelbaar. Als je de rechten goed zet kunnen dus ook anderen uploaden. Deze module heeft niet de mogelijkheid om meervoudig up te loaden. Ondergetekende heeft daar echter iets op gevonden. Als je een map aanmaakt in de files map, dan kan je de elFinder module gebruiken om eerst al je bestanden aan te brengen. Daarna zitten ze mooi in je file directory.

Heb je dus een fotoreeks van je vakantie die je wilt tonen, Uploaden vie elFinder in de map naar keuze. Tonen via een node van het type directory listing. Bij inhoud krijg je zo iets:

Bovenstaande methode gebruik je als je bvb een fotoreportage wil delen met anderen. Als je echter bestanden wil tonen en delen per node, moet je het veldtype bestanden nemen. Er wordt dan een link naar het bestand in de weergave getoond. Wil je nog meer dan kan je de google doc viewer installeren. Deze toont dan de pdf's, doc, excelbestanden online. Hieronder een PDF en een Worddocument.

 

Tenslotte wil ik nog een view tonen die ik gemaakt heb, met bestanden. Het geeft een overzicht per node welke bestanden van het type afbeelding ik gebruikt heb.

Met dit zicht achter de schermen kan je dit namaken..Het mimetype bij een node is leeg, bij bestanden niet. Zo filter je de bestanden er uit.