D2 les 13

Afdruk en PDF weergaven

Deze module laat je toe om onderstaande items in te stellen.

Na installatie kan je bepalen waar je de links krijgt. Ik beperk mij tot blokken. Dit kan je dan als een blok ook op de pagina's zettend die je wilt.

Blokken moet je wel nog een plaats geven:

Het resultaat bovenaan de inhoud:

Hier onder zie je dat je ook linkvak (onderaan) en inhoudshoek (rechtsboven) kunt gebruiken.

Als je nu gebruik maakt van de link, dan zie je dat je nog zelf moet naar de printer gaan om af te drukken. Met deze instelling is dit niet meer nodig.

Bij de mailinstellingen kan je ook een begeleidende tekst meegeven (hier 'test'):

Er is meer. Deze module heeft een print weergave gecreëerd. Deze zorgt er voor dat er een eigen print CSS gemaakt werd die bvb de achtergrondkleur niet overneemt. Als je dit niet wil, kan je de CSS van het thema ook gebruiken. Activeer in je inhoudstype de weergave 'Afdrukken'.

De weergave si nu instelbaar.

Kies de velden die je wilt om af te drukken.

Het resultaat. De prijzen enz... zijn niet meer zichtbaar.

Als je kijkt naar een view, dan zie je dat daar geen printmogelijkheden worden aangeboden. Dit is op te lossen door deze PHP code bvb in de kop van de view in te sluiten.

Nu is dit wel zichtbaar.

Het resultaat:

Als je een view hebt met paginering, dan krijg je slechts de huidige pagina te zien. Waarschijnlijk is dit niet altijd de bedoeling.

Er is zo veel meer om af te drukken. Is dit mogelijk? De simpelste manier zou zijn om een (extra) view te maken met alle items en daar dan zoals boven beschreven, een link te maken. Ik vond dit nogal amateuristisch en heb er dan ook een oplossing voor gevonden.

Ik heb inderdaad een view gemaakt zonder paginering, maar niet zichtbaar gezet als link. maak ook dat die afdrukbaar is.

Kijk naar de printversie en kopieer de URL. Zet dit on de kop van je view. Bijvoorbeeld: <a href="http://drupalisfun.eu/print/admin/structure/views/view/overzicht_modules...">print vrindelijk versie</a> Je klikt dus op een view met paginering, maar de afdruk zie je eigenlijk een andere view.

PDF

Ook als je PDF hebt aangevinkt, zal je nog geen PDF link te zien krijgen, althans geen werkende..

We moeten nog een PDF bibliotheek instellen.. We kiezen onderstaande library handler. Niet de gemakkelijkste, maar dat ben ik ook niet...

Deze Engelstalige handleiding heb ik voor jullie doorgenomen. Met succes.

Ga naar de link, unzippen en in de juiste libraries map steken. Je vind de zip op deze plaats op hun site..

Het resultaat:

Om een link te zien moet je ook dit aanvinken. Ik heb er zowat een half uur achter gezocht. Ook heb je een alternatieve tekst ingevuld, zonder het vinkje heb je niets, nada, rien..

Voer ook punt 4 uit van de handleiding. Je moet 755 rechten zetten op lib/fonts.

Punt 6 nu. Ga naar onderstaande site en doe wat er staat.

Je komt op deze pagina terecht. Weer dowloaden en uitpakken.

Maar je hebt niet alles nodig! Enkel de src/Fontlib moet in de classes map.  Hier toon ik waarover ik het heb.

Zo moet het dus.

Ik heb ook de 755 gezet op deze classes...

Nu zie je hopelijk deze link voor de PDF's:

Klik je er op dat zal standaard je een download krijgen. Kijk naar je downloads.

Joepie.

 

Taxonomie verfijning

In dit gedeelte gaan we dieper in op taxonomie. Je weet nog dat dit diende om overzichten te maken met behulp van termen (ook soms tags genoemd).  De termen rond een onderwerp worden in een ‘woordenlijst’ verzameld en opgeslagen. Een term kan je dan via een URL aanspreken en zo krijg je alle inhoud te zien met deze term in zijn taxonomieveld.

Deze verfijning over taxonomie zal ik met een concrete case uitwerken. We zijn een bedrijf dat winkelrekken verkoopt. Wij hebben daarvoor vertegenwoordigers in verschillende regio’s.

Maak een woordenlijst ‘Verkoopsregio’ aan met onderstaande termen.

Aangezien elke regio een vertegenwoordiger heeft zou het interessant zijn om dit op taxonomie niveau te koppelen. We zouden ook zelfs gegevens zoals een foto van de vertegenwoordiger kunnen linken. We maken daarvoor velden aan op taxonomie niveau!

Als je nu de termen bewerkt kan je hier net zoals bij inhoud, gegevens toevoegen:

Doe dit voor de 3 regio’s. Niet nodig bij de parents (bovenliggende niveau’s)

Bij weergave kan je net zoals bij een inhoudstype de weergave bepalen:

Nu moeten we een inhoudstype maken dat onze verkoopspunten  weergeeft:

We maken een adresveld en een omzetveld aan. De regio zal verwijzen naar onze taxonomieterm. Je ziet dat er een widget met de naam ‘term reference tree’  wordt gebruikt. Installeer en activeer.

Deze module stelt ons in staat om bij het aanvinken van een regio ook alle bovenliggende termen mee te selecteren. Zo heb ik hier de regio Oostende-Torhout  geselecteerd. Automatisch worden ook  de termen West-Vlaanderen en Vlaanderen mee geselecteerd. Maak dat het veld meerdere items toelaat natuurlijk.

Deze optie wordt bij de veldinstellingen van je inhoudstype aangevinkt.

Maak een viertal keer inhoud aan met dit inhoudstype. Een vb:

Merk op dat de vertegenwoordiger niet zichtbaar is. Inderdaad… Aangezien we de regio geselecteerd hebben zal straks bij de view dit als een relatie ingevoerd worden. Dit is een groot voordeel. We hoeven dus niet telkens bij het verkoopspunt de vertegenwoordigers en hun gegevens invoeren. Zij zijn ondubbelzinnig gelinkt met hun regio.

Als je nu op een taxonomieterm klikt dan wordrt er reeds een overzicht gegeven. We willen echter meer... We willen dat er van de verkoopspunten reeds wat informatie wordt gegeven in rastervorm!

We maken een view die wat overzicht brengt: (hier slechts één vertegenwoordiger. De anderen staan er online onder)

Om alles te kunnen tonen in dit overzicht moet er een relatie gelegd worden tussen het inhoudstype en de taxonomieterm. Je zult zonder dit geen veld met de termen kunnen invoeren. Ook gaan we de bovenliggende termen gebruiken om de provincie van het verkoopspunt weer te geven.

 

De view komt tot stand door onderstaande velden te gebruiken

.  De vertegenwoordiger, zijn foto en de regio worden als groepering gebruikt.

Stel alles in naar keuze..Je kunt ook sommige velden herschrijven:

Bij de taxonomietermen kan je bepalen welk echelon je wilt.

Hier het tweede deel van de view: