Feeds import en fotoswitch

Als je veel producten in je webshop hebt, (bijvoorbeeld afkomstig van een catalogus), dan kan het interessant zijn om deze te importeren. Dit kan via een Excel bestandje (omgezet naar CSV). Wij doen de oefening met 5 producten, maar je kunt het evengoed met duizend...Ik heb er ooit 1700 op deze manier geïmporteerd.. We hebben Feeds commerce en Feeds Tamper nodig. Deze laatste is nodig voor de omzetting van de prijs (Commerce rekent in centen) en de afhandeling van de meervoudige afbeeldingen.

De eerste stap is het importeren van de producten:

Die dan ook met een andere import aan de node(s) worden toegekend:

Het resulaat kan je hier zien.

Als tweede deel van deze les gaan we ook nog een andere immage effect toepassen. We gaan bij aanwijzen van de foto de achterkant tonen. Het spreekt voor zich dat daar minstens 2 foto's voor nodig zijn.